Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy

Punkt Profilaktyczno-Konsultacyjny dla

Dzieci, Młodzieży i Młodych Dorosłych

Oferta jest nieodpłatna i skierowana

 • do dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych, którzy napotkali różnego rodzaju kryzysy i do ich rozwiązania potrzebują konsultacji lub interwencji profilaktycznej

 • otoczenia powyższych; ich rodzin, opiekunów prawnych, osób bliskich i innych dorosłych współuczestniczących w procesie opieki oraz wychowania (tzw. osoby znaczące, kuratorzy, nauczyciele etc.)
 • szkół, placówek opiekuńczych i innym z terenu miasta oraz powiatu - usługi wsparcia interwencyjnego po tzw. nagłych zdarzeniach
 • pracujemy wyłącznie w oparciu o procedury konsultacyjne i programy profilaktyczne o potwierdzonej naukowo skuteczności (EBM)
 • szanujemy neuroróżnorodność i jesteśmy miejscem przyjaznym osobom LGBT+

 

Prowadzimy nabór

 • do programu wczesnej interwencji profilaktycznej Fred goes net

 • rodziców na warsztaty umiejętności wychowawczych w ramach Programu Wzmacniania Rodziny (PWR 10-14)

 • na treningi rozwojowe i spotkania psychoedukacyjne dla członków rodzin z problemem uzależnienia i/lub przemocy (DDD, DDA, współuzależnienie)

 

Ponadto

 • oferujemy komputerowe badanie predyspozycji zawodowych i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej
 • zwołujemy posiedzenia specjalistów w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds Dzieci, Młodzieży i Młodych Dorosłych Podejmujących Zachowania Ryzykowne
 • nasi klienci i klientki mają pierwszeństwo w naborze do innych projektów Płockiego Biura Stowarzyszenia Meżczyźni Przeciw Przemocy

 

Zadanie publiczne pod nazwą "PUNKT PROFILAKTYCZNO-KONSULTACYJNY DLA PODEJMUJACYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI, MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH Z TERENU POWIATU PŁOCKIEGO (V Edycja)" uzyskało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego i realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

 

Usługi w ramach projektu świadczone są nieodpłatnie w okresie od 18 kwietnia 2023 r. do 15 grudnia 2025 r. przez Płockie Biuro Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy.

 

Partnerzy strategiczni zaangażowani w realizację projektu:

 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Instytut Profilaktyki Kreatywnej i Neurotreningu ALFA-THETA z Płocka
 • Płockie Stowarzyszenie Klub Abstynenta
 • Stowarzyszenie KOMPAS z Płocka
 • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kuratorzy Zawodowi ds. rodzinnych przy Sądzie Rejonowym w Płocku