Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy

Punkt Profilaktyczno-Konsultacyjny dla

Dzieci, Młodzieży i Młodych Dorosłych

 

Rezerwacja i zmiana terminu konsultacji odbywa poprzez kontakt

  • telefoniczny, w każdą środę w godz. 13:00 - 14:00

  • e-mailowo, odpisujemy od poniedziałku do piątku

  • podczas rezerwacji wskaź formułę konsultacji: bezpośrednia, gabinet online, telefoniczna

  • poinformuj nas również o potencjalnych ograniczeniach (np. niepełnosprawność ruchowa)

  • Uwaga: nie przyjmujemy osób, które nie zarezerwowały wizyty!

 

DYŻURY PROWADZIMY

  • we środy, godz. 13:00 - 19:00

  • z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i drugiej połowy sierpnia oraz grudnia

  • w Płocku, w gabinecie przy ul. Norbertańskiej 9

 

 

Płockie Biuro Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy

poczta@profilaktykaryzyka.pl | tel. 723 666 024 wew. 2