Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy

Punkt Profilaktyczno-Konsultacyjny dla

Dzieci, Młodzieży i Młodych Dorosłych

FreD goes net

 • opracowany został z myślą o osobach w wieku 14-21 lat, które dopiero rozpoczynają eksperymenty z substancjami psychoaktywnymi (alkohol i inne narkotyki), albo zostały przyłapane pod ich wpływem lub na ich posiadaniu

 • jest to program profilaktyczny a nie terapeutyczny, co oznacza, że przeznaczony dla młodzieży nieuzależnionej

 • składa się z 2-3 spotkań warsztatowych realizowanych w małych grupach, a skierowanie do niej poprzedza rozmowa kwalifikacyjna
 • dzięki pozyskanemu dofinansowaniu udział w zajęciach jest dla Państwa nieodpłatny

 • ponadto młodzież po odbyciu programu oraz ich rodzice/opiekunowie moga skorzystać z naszej oferty dodatkowego wsparcia

 

Nabór do programu

 • zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie

 • w każdą środę w godz. 13-14
 • pod numerem 723 666 024 /wew. 2/

 

Spotkania warsztatowe

 • uruchamiamy po zebraniu grupy minimum 6 osób spełniających kryteria naboru
 • szczegółowy terminarz przekazujemy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

 

Dodatkowe informacje

 • FreD goes net to program profilaktyczny o naukowo potwierdzonej skuteczności

 • wpisany do bazy programów rekomendowanych i

 • prowadzony przez certyfikowanych specjalistów

 

Zadanie publiczne pod nazwą "PUNKT PROFILAKTYCZNO-KONSULTACYJNY DLA PODEJMUJACYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI, MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH Z TERENU POWIATU PŁOCKIEGO (V Edycja)" uzyskało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego i realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

 

Usługi w ramach projektu świadczone są nieodpłatnie w okresie od 18 kwietnia 2023 r. do 15 grudnia 2025 r. przez Płockie Biuro Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy.

 

Partnerzy strategiczni zaangażowani w realizację projektu:

 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Instytut Profilaktyki Kreatywnej i Neurotreningu ALFA-THETA z Płocka
 • Płockie Stowarzyszenie Klub Abstynenta
 • Stowarzyszenie KOMPAS z Płocka
 • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kuratorzy Zawodowi ds. rodzinnych przy Sądzie Rejonowym w Płocku