Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy

Punkt Profilaktyczno-Konsultacyjny dla

Dzieci, Młodzieży i Młodych Dorosłych

Kurs umiejętności wychowawczych "PWR 10-14"

 • skierowany jest do rodziców i opiekunów nastolatków
 • uczy technik komunikacji z dojrzewającym dzieckiem, stawiania granic, egzekwowania obowiązków, konstruktywnego reagowania w sytuacjach problemowych oraz wzmacniania więzi rodzinnych
 • program składa się z 7 spotkań umiejętności podstawowych i 3 utrwalających nabyte kompetencje wychowawcze
 • prowadzonych z częstotliwością 3-4 w miesiącu
 • w małych grupach, metodą warsztatową i czasem miniwykładu

 • dzięki pozyskanemu dofinansowaniu udział w zajęciach jest nieodpłatny

 

Nabór do programu

 • zgłoszenia przyjmujemy od 10.01 do 13.03.2024 r.

 • telefonicznie, w każdą środę w godz. 13-14
 • pod numerem 723 666 024 /wew. 2/

 

Pierwsze spotkanie warsztatowe

 • zaplanowaliśmy na przełom marca i kwietnia bieżącego roku
 • szczegółowy terminarz przekazujemy w trakcie spotkania zapoznawczo-rekrutacyjnego

 • UWAGA: Nie włączamy do programu z tak zwanego "marszu". Zaproponowanie do odpowiedniej grupy warsztatowej poprzedza wywiad i konsultacja (patrz

 

Dodatkowe informacje

 

Zadanie publiczne pod nazwą "PUNKT PROFILAKTYCZNO-KONSULTACYJNY DLA PODEJMUJACYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI, MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH Z TERENU POWIATU PŁOCKIEGO (V Edycja)" uzyskało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego i realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

 

Usługi w ramach projektu świadczone są nieodpłatnie w okresie od 18 kwietnia 2023 r. do 15 grudnia 2025 r. przez Płockie Biuro Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy.

 

Partnerzy strategiczni zaangażowani w realizację projektu:

 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Instytut Profilaktyki Kreatywnej i Neurotreningu ALFA-THETA z Płocka
 • Płockie Stowarzyszenie Klub Abstynenta
 • Stowarzyszenie KOMPAS z Płocka
 • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kuratorzy Zawodowi ds. rodzinnych przy Sądzie Rejonowym w Płocku